Rejestracja na studia z kwalifikacją krok po kroku...


 Zarejestruj się w systemie IRKUzupełnij dane osoboweSTUDIA I STOPNIA/JEDNOLITE MGR:
Zaznacz przedmioty maturalne i poziomy, na których je zdawałeś/aś
(tylko te, które są wymagane do obliczenia wyniku rekrutacyjnego) i uzupełnij wyniki z tych przedmiotów (jeśli je znasz). Jeśli czekasz na wyniki wpisz przy przedmiotach wartość "0".

STUDIA II STOPNIA: Zaznacz przy średniej z toku studiów "WYBIERAM" jeśli kwalifikujesz się na podstawie tego kryterium (i wpisz średnią z toku studiów), bądź "NIE WYBIERAM" jeśli kwaifikujesz się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowa dotyczy tylko niektórych wydziałów)Zapisz się na wybrany kierunek studiówSTUDIA I STOPNIA/JEDNOLITE MGR: Potwierdź wybór egzaminów
(czyli przedmiotów wymaganych do obliczenia wyniku rekrutacyjnego)

STUDIA II STOPNIA: Potwierdź wybór kryterium kwalifikacyjnego
(średnia ocen z toku studiów/rozmowa kwalifikacyjna)


Dokonaj przelewu z opłatą rekrutacyjną na indywidualny numer kontaSTUDIA I STOPNIA/JEDNOLITE MGR: Jeśli czekałeś na wyniki maturalne i zarejestrowałeś się wpisując przy nich wartość "0", uzupełnij teraz te wyniki
(wyniki maturzystów z nową maturą z lat 2006-2021 wprawdzie zostaną pobrane przez system IRK automatycznie i na ich podstawie będzie obliczony wynik rekrutacyjny, ale pamiętaj, że na ankiecie kandydata wydrukowane zostaną wyniki wpisane przez Ciebie w IRK)Poczekaj na ogłoszenie list zakwalifikowanych
(zobacz harmonogram na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl)
 


Wydrukuj ankietę kandydata ze swojego konta IRK (opcja "wydruk podań")Skompletuj wymagane dokumenty i złóż dokumenty na Wydziale w terminach podanych w:
-> harmonogramie rekrutacji
-> na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.plZostałeś/aś przyjęty/a na studia