Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zostanie uruchomiona w czerwcu.

Zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat najbliższej rekrutacji na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.plirk@uksw.edu.pl