REKRUTACJA 2016/2017

Szanowni Kandydaci.

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne (na kierunki, na których nie zostaną wyczerpane limity miejsc) będzie prowadzona w terminach:
4 sierpnia - 16 września (na studia I stopnia i jednolite magisterskie) -> informacja
1 sierpnia - 16 września (na studia II stopnia) -> informacja


Na studiach niestacjonarnych (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) rejstracja trwa w trybie ciągłym (kandydaci po zarejestrowaniu w IRK w terminach podanych na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl mogą zgłaszać się z kompletem dokumentów na poszczególnych wydziałach).

Zapraszamy do zapoznania się z:
-> ofertą rekrutacyjną (lista kierunków studiów wraz z zasadami rekrutacji)
-> szczegółowym harmonogramem rekrutacji
-> informacją o rejestracji w IRK, terminach i opłatach
-> informacją o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

Lista kierunków studiów w katalogu systemu IRK

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł za pierwszy zapis (kierunek), za każdy kolejny - 60zł.Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Informacja o wyjeździe integracyjnym Camp Zero