REKRUTACJA na rok akademicki 2017/18
na studia wyższe (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie)

Zakończyła się rejestracja na studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia.
Wyniki pierwszej kwalifikacji zostały podane na kontach kandydatów 19 lipca o godz. 12:00 (zakładka 'wyniki rekrutacji').
Wyniki kolejnych kwalifikacji są podawane na kontach kandydatów (zakładka 'wyniki rekrutacji') zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Kwalifikacja na III turę przyjmowania dokumentów odbędzie się 26 lipca do godz. 20:00 (III tura przyjmowania dokumentów od osób zakwalifkowanych odbędzie się tylko na niektórych kierunkach studiów - prosimy o sprawdzanie informacji na kontach kandydatów w zakładce 'wyniki rekrutacji').

Komunikat o ogłoszeniu wyników
Wykaz wymaganych dokumentów na studia stacjonarne


Zapraszamy do zapoznania się z:
-> ofertą rekrutacyjną (lista kierunków studiów wraz z zasadami rekrutacji)
-> szczegółowym harmonogramem rekrutacji
-> informacją o rejestracji w IRK, terminach i opłatach
-> informacją o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

Lista kierunków studiów w katalogu systemu IRK

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł za pierwszy zapis (kierunek), za każdy kolejny - 60zł.

Przypominamy, że instytycją wydającą świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "nowej matury" jest właściwa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) -> zaznaczenie OKE w zakładce "wykształcenie".


Na studiach niestacjonarnych obowiązuje rejestracja w trybie ciągłym (kandydaci na studia niestacjonarne po dokonaniu rejestracji w systemie IRK dostarczają dokumenty do odpowiedniego dziekanatu/pokoju komisji rekrutacyjnej -> komunikat o terminach i miejscach przyjmowania dokumentów na studia niestacjonarne). Kandydaci są przyjmowani maksymalnie do limitu miejsc określonego dla danego kierunku/specjalności wg kolejności złożenia dokumentów (termin rejestracji w IRK nie jest wiążący). W przypadku zamknięcia rekrutacji danym kierunku studiów niestacjonarnych (w szczególności w związku z wyczerpaniem limitu miejsc) informacja zostanie podana na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl oraz w katalogu studiów w systemie IRK.
UWAGA:
- aby zarejestrować się na studia I stopnia/jednolite mgr niestacjonarne wystarczy zaznaczyć co najmniej jeden przedmiot zdawany na maturze;
- aby zarejestrować się na studia II stopnia niestacjonarne nie trzeba wpisywać średniej z toku studiów.Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Rekrutacja na studia doktoranckie i podyplomowe odbywa się w innych systemach (rekrutację na studia doktoranckie i podyplomowe przeprowadzają wydziały, a koordynuje Dział Kształcenia):
->> strony internetowe wydziałów
->> system do rekrutacji na studia podyplomowe
->> system do rekrutacji na studia doktoranckie
->> Dział Kształcenia