Szanowni Kandydaci.


Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne (na kierunki, na których nie zostaną wyczerpane limity miejsc) będzie prowadzona w terminach:
5 sierpnia - 13 września (na studia I stopnia i jednolite magisterskie stacjonarne)
29 lipca - 13 września (na studia II stopnia stacjonarne)
Lista kierunków jest dostępna na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Na studiach niestacjonarnych rejstracja trwa w trybie ciągłym (kandydaci po zarejestrowaniu w IRK, w terminach podanych na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl mogą zgłaszać się z kompletem dokumentów na poszczególnych wydziałach).

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia niestacjonarne


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków studiów i zasadami rekrutacji.
Lista kierunków dostępna jest także
w katalogu systemu IRK.

Harmonogram rekrutacji na studia:
- I stopnia i jednolite magisterskie stacjonarne

- II stopnia stacjonarne
- niestacjonarne (I stopnia, jednolite magisterskie, II stopnia)

Opłata rekrutacyjna wynosi 80zł za pierwszy zapis (kierunek), za każdy kolejny - 60zł.

Informacja o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

Rekrutacja krok po kroku - prezentacja

Przewodnik po rekrutacji


 Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl