REKRUTACJA 2016/2017

Szanowni Kandydaci.

Na kierunkach studiów stacjonarnych, na których pozostały wolne miejsca zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca->> informacja

Przypominamy, że podczas rejestracji jako instytucję wydającą nową maturę należy zaznaczyć właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną -> szczegóły


Na studiach niestacjonarnych (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) rejstracja trwa w trybie ciągłym (kandydaci po zarejestrowaniu w IRK w terminach podanych na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl mogą zgłaszać się z kompletem dokumentów na poszczególnych wydziałach).


Zapraszamy do zapoznania się z:
-> ofertą rekrutacyjną (lista kierunków studiów wraz z zasadami rekrutacji)
-> szczegółowym harmonogramem rekrutacji
-> informacją o rejestracji w IRK, terminach i opłatach
-> informacją o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

Lista kierunków studiów w katalogu systemu IRK

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł za pierwszy zapis (kierunek), za każdy kolejny - 60zł.Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl